Bemutatkozás Termékek Vásárlás menete Viszonteladói lehetőségek Viszonteladóink Elérhetőségek Galéria Letöltések Hírlevél

ÁSZF

   
 

Általános szerződési feltételek


A Jenox Hungária Kft partnerei számára lehetőséget biztosít arra, hogy online eléréssel juthassanak készlet és ár információkhoz, valamint egy elektronikus kosár alkalmazásával kezdeményezhessenek megrendeléseket a Jenox Hungária Kft irányába. A webáruházban szereplő termékek a Jenox Hungária Kft raktárában lévő, vagy ott megfordult termékek azonosítóit tartalmazza. A webáruházban látható egyes áruk teljes leírását és jellemzőit az adott árucikk gyártójának honlapján tekinthetik meg. A termékek megnevezés, rajzszám és megjegyzés rovatában szereplő adatok pontatlanságáért és esetleges elírásokból eredő károkért a Jenox Hungária Kft felelősséget nem vállal.

A szerződés létrejötte

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Jenox Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2316 Tököl Csépi út 101, cégjegyzék szám: 13-09-091269 , adószám: 12843954-2-13, telefon/fax: +36 24 496 707 , e-mail: jenox@jenox.hu, a továbbiakban Jenox Hungária Kft) által fenntartott internetes „webáruház” felületen keresztül történő vásárlás szerződéses feltételeit tartalmazza. A Jenox Hungária Kft jelenleg csak Magyarország határain belül fogad el megrendelést és teljesít kiszállítást.
Az ÁSZF-ben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, továbbá az elektronikus kereskedelemre és a távollévők közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Jenox Hungária Kft jogosult az ÁSZF rendelkezéseit minden előzetes értesítés nélkül egyoldalú nyilatkozatával módosítani. A módosítás a közzététellel lép hatályba. A felek között létrejött szerződés tartalma a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos, és a Jenox Hungária Kft internetes oldalán a megrendelés elküldésének napján közzétett ÁSZF-nek felel meg. A vevő minden egyes megrendelés elküldésekor köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a vevő a terméket megrendeli.

A web oldalon megrendelést csak a Polgári Törvénykönyv szerint cselekvőképes és nagykorú természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet nevében az arra felhatalmazással rendelkező, a cég képviseletére jogosult személy adhat. A megrendelés elküldésével az azt feladó személy egyben azt is kijelenti, és felelősséget vállal azért, hogy a szerződés megkötésére jogosult.

A vevő a vásárlói regisztráció során megadott email címével és a hozzá tartozó jelszóval tud a Jenox Hungária Kft webes felületén rendelést leadni. A vevő köteles a felhasználói nevét és jelszavát kellő gondossággal kezelni, annak más személy tudomására jutásából eredő kárért felel.
A Jenox Hungária Kft nem felel azért, ha a vevő felhasználó nevével és jelszavával más, arra illetéktelen személy a webáruház felületére belép, a jelszót módosítja, vagy adatvesztés következik be ebből az okból, kivéve, ha a jogosulatlan felhasználásban a Jenox Hungária Kft felróható közreműködése megállapítható.

A szerződésben vevőnek minősül, aki a Jenox Hungária Kft internetes oldaláról a megrendelést elküldi, és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. Az adásvételi szerződés a vevő és a Jenox Hungária Kft, mint eladó között jön létre.
A vevő vételi kötelezettsége azzal létrejön, ha igénybe veszi a webáruház szolgáltatásait, azaz az eladó internetes oldalán megrendelését jóváhagyja, elküldi és ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit. A vevő a „rendelés feladása” oldalon a „jóváhagyás” gomb megnyomásával egyben elfogadja az ÁSZF feltételeit. Az eladó a megrendelés rögzítéséről a megadott e-mail címre értesítést küld. Az értesítés kézhezvétele után a vevő nem jogosult a megrendelést visszavonni.
A Jenox Hungária Kft rendszere minden megrendelésnek külön rendelésazonosító számot ad, amit a megrendelést igazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosító számmal ellátott megrendelés érvényes.

A vevő a „jóváhagyás” gomb megnyomásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és annak árát a választott fizetési módnak megfelelően kifizeti.

A Jenox Hungária Kft csak az internetes oldalon keresztül és szabályosan leadott megrendeléseket teljesíti. A megrendelés elfogadásának feltétele a vevő azon adatai hiánytalan közlése, amely a megrendelő űrlapon szerepelnek. A hiányosan kitöltött megrendelést a Jenox Hungária Kft visszautasíthatja. A hiányosan kitöltött megrendelés abban az esetben is visszautasítottnak minősül, ha erről a Jenox Hungária Kft külön visszautasítást nem küld.

A Jenox Hungária Kft jogosult a kitöltött adatok valódiságát ellenőrizni. Amennyiben a Jenox Hungária Kft a megrendelés beérkezésekor úgy ítéli meg, hogy a vásárló által megadott adatok valódiságához kétség fér, az adatok hiányosak, nem értelmezhetőek, vagy egyébként a megrendelés alapos okból aggályos, vagy a megrendelés az ÁSZF rendelkezésibe ütközik, úgy jogosult a megrendelést érvénytelenként kezelni, és a teljesítést visszautasítani. Erről a vevő által megadott e-mail címre haladéktalanul értesítést küld.

A Jenox Hungária Kft az elfogadott megrendelést e-mail útján legkésőbb a következő munkanapon visszaigazolja. A Jenox Hungária Kft jogosult a vételár kiegyenlítése előtt a már visszaigazolt megrendelés esetén is az adásvételtől elállni.
Az áru átvétele
Az árut a vevő a megrendeléskor kiválasztott módon veszi át személyesen a Jenox Hungária Kft székhelyén, vagy raktárában nyitvatartási idő alatt (H-P 08.00 – 17.00, Sz 09.00-12.00 óra között), vagy kéri az áru futárszolgálattal való kiküldését. Ha a vevő kiszállítást kér, annak költségei a vevőt terhelik, és annak díját az áru árával együtt köteles megfizetni a Jenox Hungária Kft felé. A kiszállítási költség a futárszolgálat mindenkori díjszabásának felel meg, amelyet a Jenox Hungária Kft tájékoztató jelleggel tesz közzé. Amennyiben a futárszolgálat a díjszabását módosítja, az akkor is kötelező a vevőre, ha a módosított díjszabás még nem érhető el a Jenox Hungária Kft webáruház felületén.

Fizetési feltételek, a termék ára
A vevő az áru (és az esetleges kapcsolódó szolgáltatások) vételárát a kiválasztott fizetési móddal fizeti meg:

a) Átutalás esetén a vevő a vételárat és a szállítási költséget előre, a Jenox Hungária Kft közzétett bankszámlaszámára utalja úgy, hogy a vételár az áru átvétele előtt jóváírásra kerüljön.
b) Utánvétes szállítás esetén a vevő a kiszállított áru vételárát és a szállítási költséget az átvételkor fizeti meg a futárszolgálat képviselőjének.
c) Személyes átvétel esetén a vevő az áru vételárát a Jenox Hungária Kft pénztárába fizeti meg az áru átvételével egyidejűleg.
d) Ha a vevő és a Jenox Hungária Kft között halasztott fizetésre vonatkozóan hatályos megállapodás áll fenn, úgy a vevő jogosult a megállapodás szerint halasztott fizetéssel teljesíteni. A webáruház a regisztrált vevőnek a megrendeléskor felajánlja a rá érvényes fizetési módokat.

Ha a megrendelés módosításra, vagy több megrendelés összevonásra kerül, a módosított, összevont megrendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési feltételek az irányadóak.

A termékek adatlapján kiemelve feltüntetett ár a termék ajánlati nettó ára, amely tartalmazza a csomagolás költségét, és amelyre a Jenox Hungária Kft a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerinti, megfelelő mértékű adót számítja fel. A termék mellett feltüntetésre kerül a termék bruttó ára is. Az ajánlati ár abban a pillanatban és csak akkor válik érvényes és végleges árrá, ha a vevő a megrendelés folyamat lépéseit szabályosan és hiánytalanul elvégzi, a megrendelést elküldi, és a Jenox Hungária Kft a megrendelést visszaigazolja a megrendelés szerinti áron. Az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a visszaigazoláson szerepel csak a termék ára.
A termék, és a szállítási költség együttes ára csak a csomagolást követően válik fix és teljes árrá, mivel a szállítási díj függ a csomag súlyától. Ha a vevő a szokásostól eltérő csomagolást kér, a csomagolási költség a vevőt terheli. A fizetendő teljes árról a Jenox Hungária Kft e-mail útján, vagy telefonon tájékoztatja a vevőt. Ezt követően az ár csak a felek közös megállapodásával módosítható.

A Jenox Hungária Kft a közzétett árakat indokolás nélkül bármikor jogosult módosítani. A módosítás nem érinti az árat, ha a fizetendő teljes árat (termék ára és szállítási költség) a Jenox Hungária Kft már visszaigazolta a jelen pont szerint.

Szállítási határidő
Ha a megrendelt termék a Jenox Hungária Kft raktárában rendelkezésre áll, a szállítási határidő
- a megrendelés visszaigazolását követő munkanap, ha a fizetés utánvéttel a futárszolgálatnál történik, illetve személyes átvétel esetén, vagy ha a fizetés halasztott fizetéssel és átutalással történik,
- előre és átutalással történő fizetés esetén a vételárnak a Jenox Hungária Kft bankszámláján történő jóváírását követő munkanap.

Ha a megrendelt termék nincs raktáron, szállítási határidő a visszaigazoláson feltüntetett nap. A Jenox Hungária Kft telefonon, vagy e-mail útján jogosult a szállítási határidőt a megrendelővel történő egyeztetést követően módosítani.

Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat 2 munkanapon belül megkísérli másodszor is a küldemény kézbesítését. A vevő tudomásul veszi, hogy ha a második szabályos kézbesítés is sikertelen, azt a Jenox Hungária Kft úgy tekinti, hogy a vevő a küldemény átvételét megtagadta. Ebben az esetben a Jenox Hungária Kft jogosult a szerződéstől elállni, a felmerült csomagolási és szállítási költségeket, továbbá 5.000 Ft kezelési költséget felszámítani és a vevő felé leszámlázni, a vevő pedig köteles a költségeket 8 munkanapon belül a Jenox Hungária Kft részére átutalással megfizetni.
 
Jótállás és szavatosság
A Jenox Hungária Kft a termékekre a gyártó által vállalt és biztosított jótállást vállalja a gyártóval azonos feltételek mellett. A jótállási időt és feltételeket az egyes terméhez adott jótállási jegy tartalmazza, ennek hiányában a jótállási feltételek a gyártó, illetve a Jenox Hungária Kft honlapján érhetők el. A jótállási idő kezdő napja a számla kelte. Ha a termékhez nincs külön jótállási jegy, akkor a jótállási jegynek a számla minősül.

A jótállás körébe nem eső termékekre, vagy a jótállási idő lejárta utáni időszakra a vevőt a szavatossági jog a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint illeti meg.
A jótállás és szavatosság érvényesítésének feltétele a rendeltetésszerű, a gyári előírásoknak, a használati és kezelési utasításnak megfelelő használat és ezen rendelkezések szigorú betartása.

A vevő a jótállási és szavatossági jogait elveszti, ha a terméket
- helytelenül tárolja,
- nem rendeltetésszerűen, a gyári előírásoktól, a használati és kezelési utasítástól eltérően használja,
- a hibát baleset, rongálás, vagy egyéb külső behatás, túlterhelés okozta,
- minden egyéb, a jótállási jegyen feltűntetett esetben.

Fogyasztókra vonatkozó rendelkezések
A jelenleg hatályos rendelkezések szerint fogyasztónak az minősül, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
Ha a vevő a mindenkor hatályos jogszabályok szerint „fogyasztónak” minősül, úgy rá a jelen ÁSZF csak annyiban irányadó, amennyiben az ÁSZF rendelkezései nem térnek el, vagy a fogyasztónak minősülő vevő javára térnek el a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelettől. Ha az ÁSZF rendelkezései a fogyasztónak minősülő vevő terhére térnének el a kormányrendelet szabályaitól, úgy a fogyasztónak minősülő vevővel kötött szerződésre a kormányrendelet szabályai az irányadóak. A fogyasztónak minősülő vevő elállási jogát az áru átvételét követő 8 napon belül gyakorolhatja a kormányrendelet 4. § és 5. § szerint. Ebben az esetben a kifizetett vételárat a Jenox Hungária Kft a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti. A Jenox Hungária Kft nem fizeti vissza a csomagolási és szállítási költséget, továbbá jogosult 5.000 Ft kezelési költséget felszámítani és levonni a visszautalt összegből.

A vevő az elállási jogát csak határidőben, és az előírt módon gyakorolhatja, a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg. A Jenox Hungária Kft csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha azt a vevő sértetlen állapotban, és eredeti csomagolásban, az eredeti jótállási okmányokkal és számlával együtt szolgáltatja vissza.

A fogyasztónak minősülő vevő panaszát a Jenox Hungária Kft mindenkori székhelyén érvényesítheti személyesen, vagy a Jenox Hungária Kft részére címzett hivatalos levélben.

Szerzői jog

Az internetes oldalakon található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és egyéb elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, és tilos azokat a Jenox Hungária Kft írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni, vagy felhasználni!

Egyéb kikötések

Ha a vevő és a Jenox Hungária Kft között bármely jogvita keletkezik, és annak rendezése egyezséggel nem lehetséges, úgy a peres eljárásra a Jenox Hungária Kft mindenkori székhelye szerinti helyi bíróságok, illetve törvényszékek az illetékesek.
 
Adatvédelem

A jelen szerződés tárgyát képező termék megrendeléshez a vevőnek személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A Jenox Hungária Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő adatának rögzítése, kezelése előtt figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi, és tájékoztatja a vevőt az adatfelvétel módjáról, céljáról, és elveiről. A Jenox Hungária Kft a birtokába jutott adatokat teljes körű titoktartással kezeli, és azokat más harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a vevő ezt igényli, vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul az internetes felületen. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek a termék futárszolgálat útján való kézbesítéséhez szükséges. A vevő nevét/cégnevét, címét/székhelyét, telefonszámát, e-mail címét és postázási címét a Jenox Hungária Kft kizárólag a küldemény eljuttatásához illetve ahhoz használja fel, hogy a rendeléssel kapcsolatos információkat, továbbá hírlevelét a vevőhöz eljuttassa. Amennyiben a vevő a hírlevélre nem tart igényt, bármikor írásban, vagy elektronikusan, a hírlevél lemondása linket választva kérheti a szolgáltatás megszűntetését.

Az adatvédelemre egyebekben az Adatvédelmi szabályzat az irányadó.
KOSÁR
Amennyiben Ön regisztrált vásárlónk, kérjük, jelentkezzen be a rendeléshez!
 
 
Adatvédelem Impresszum ÁSZF Visszaélés jelentése
A Jenox Magyarország honlapján indított feliratkozás a feliratkozási feltételek elfogadását is jelenti egyben. Azaz hozzájárulását adja, hogy ettől a weboldaltól (esetlegesen akár reklámot is tartalmazó) elektronikus levelet fogadjon. A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.
Copyright © Jenox Magyarország, Jenox Hungária Kft. 2012 • Minden jog fenntartva!
www.ysolutions.hu